Biblia în Versiune Actualizată

Contemporană și Relevantă

Lumea este într-o permanentă schimbare. Limba se schimbă şi ea. Unele cuvinte ies din uzul curent, în timp ce apar altele care se impun în limbaj. Se nasc expresii care le înlocuiesc pe altele. În decursul vieţii unui om, limbajul suferă modificări semnificative cel puţin de două ori.

Nu ne putem opune schimbărilor limbajului şi nici nu le putem ignora decât cu riscul de a deveni anacronici şi irelevanţi. Cealaltă opţiune este să actualizăm tot ce trebuie reînnoit. Doar aşa vom putea fi contemporani şi relevanţi!

Limbajul Bibliei trebuie să fie permanent actual şi relevant pentru fiecare generaţie de oameni.

Biblia în Versiune Actualizată (BVA) îşi propune tocmai acest deziderat, fiind rezultatul unei munci de actualizare lingvistică ce s-a realizat în aproximativ şapte ani. Deşi iniţiativa proiectului aparţine lui Viorel Silion, la realizarea lucrării şi-au adus contribuţia numeroşi cititori.

Redăm mai jos principalele particularităţi ale versiunii BVA:

  • Cuvintele şi expresiile vechi, populare, arhaice şi neliterare din vechile versiuni ale Scripturii au fost înlocuite cu cele contemporane literare. Aşadar, BVA este contemporană şi relevantă în ce priveşte vocabularul (lexicul).
  • Cuvintele folosite în comunicarea scrisă respectă acum normele ortografice şi de punctuaţie ale Academiei Române aflate în vigoare. Astfel, BVA este contemporană şi relevantă în ce priveşte ortografia şi punctuaţia.
  • Frazele nejustificat de lungi care au aparţinut modelului vechi de comunicare scrisă, au fost scurtate prin împărţirea lor în propoziţii sau fraze cu un număr mai redus de cuvinte – pentru facilitarea înţelegerii textului. Deci, BVA este contemporană şi relevantă în ce priveşte frazeologia.
  • Ordinea cuvintelor în propoziţie şi a propoziţiilor în frază a fost adusă la zi conform tendinţelor şi normelor actuale. Prin urmare, BVA este contemporană şi relevantă în ce priveşte topica.
  • Expresiile redundante (care repetă în mod inutil aceeași idee) numite pleonasm au fost pe cât posibil eliminate. Aceasta face ca BVA să fie considerată relevantă în ce priveşte exprimarea pusă în evidenţă de sintagmele pe care le foloseşte.
  • Tetragrama IHWH a fost transliterată în forma Iahve, înlocuind astfel substantivul nume-propriu „Domnul”. De asemenea, cuvântul grecesc „ekklesia” a fost tradus corect prin românescul „comunitate” în diferite construcţii lingvistice, aşa cum a cerut contextul în fiecare caz. În fine, BVA devine relevantă şi în ce priveşte etimologia.