DAV este un curs gratuit de studiere a Bibliei conform unei metode justificate de studiu. Cititorul primei părţi a acestui curs – cea teoretică – are posibilitatea să înţeleagă ce caracteristici fundamentale are Biblia. Apoi i se explică faptul că Biblia trebuie abordată într-un anume fel – parcurgând cele opt etape de studiu – tocmai pentru că ea are acele caracteristici fundamentale şi nu altele.

Pentru a studia Biblia conform DAV, va fi nevoie de însuşirea metodei justificate de studiu biblic, continuată cu punerea în aplicare a ei pe oricare dintre cărţile Bibliei – într-un mod consecvent. Acest proces implică timp special dedicat studiului biblic – în funcţie de capacitatea intelectuală personală a fiecăruia – şi completarea cunoştinţelor de cultură generală care vor fi necesare de fiecare dată pentru înţelegerea contextului istoric al primilor destinatari.

DAV nu oferă studii biblice gata făcute, ci doar arată exemplificativ cum se studiază Biblia, lăsând astfel pe cei interesaţi să beneficieze de satisfacţia ajungerii singuri la aceste rezultate.

Titlul acestui curs de studiu biblic (DAV – Dumnezeu A Vorbit) este inspirat de textul din Epistola trimisă creştinilor evrei, capitolul 1, versetele 1 şi 2: „Dumnezeu le-a vorbit în trecut strămoşilor noştri de multe ori şi în multe moduri, prin mesajul profeţilor. Dar acum, la finalul acestui timp, El ne-a vorbit prin Fiul Său, pe care L-a desemnat ca moştenitor al tuturor lucrurilor. […]” (BVA).

Redăm în continuare principalele titluri din cuprinsul acestui curs:

 • Cum se studiază corect Biblia
 • Baza axiomatică hermeneutică a Bibliei
  • Etapa 1 – Abordarea literară a Bibliei
  • Etapa 2 – Abordarea analitică a Bibliei
  • Etapa 3 – Abordarea sintetizatoare a Bibliei
  • Etapa 4 – Abordarea exegetică a Bibliei
  • Etapa 5 – Abordarea adevărurilor Bibliei
  • Etapa 6 – Abordarea prescriptiv-normativă a Bibliei
  • Etapa 7 – Abordarea principial-teologică a Bibliei
  • Etapa 8 – Abordarea relevant-aplicativă a Bibliei
 • Formele literare distincte ale Bibliei
  • Naraţiunea istorică
  • Legea mozaică
  • Poetica evreiască
  • Înţelepciunea evreiască
  • Profeţia
  • „Evanghelia”
  • Parabola
  • „Faptele apostolilor”
  • Epistola
  • Apocalipsa

Descarcă DAV în format PDF: DAV.pdf

Descarcă DAV în format Word: DAV.docx

Descarcă DAV în format eBook: DAV.epub